Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej
    
Promocja regionalnej turystyki oraz aktywnej rekreacji. Promocja twórców województwa lubuskiego, uwrażliwienie mieszkańców małych środowisk na różnorodność kultury, popularyzowanie wiedzy związanej z tematyką rozwoju gospodarczego, promocja ochrony i ochrona środowiska jako dobra ogólnego,...
Udaj się na Wirtualną Wycieczkę zatytułowaną Cztery pory roku w Województwie Lubuskim
Głównym założeniem projektu jest ukazanie walorów turystyczno - kulturalnych Województwa Lubuskiego a przy tym propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Przedstawienie obfitości atrakcji jakie oferuje...

Projekt i wykonanie: amb software